Rozwiązania w zakresie pomiaru poziomu cieczy

Masz pytanie? Dzwoń

Na e-mail odpowiadamy 24h

Watchman® Access

Watchman® Access - terminal paliwowy z z systemem zarządzania

Watchman® Access

Terminal paliwowy z z systemem zarządzania

Watchman® Access jest terminalem paliwowym na karty RFID z system zarządzania. Umożliwia on monitorowanie i zarządzania przychodem i rozchodem paliw, AdBlue® i wielu innych mediów. Dlatego też będzie idealny dla przedsiębiorstw z flotą pojazdów oraz licznymi zbiornikami. 

Sprzęt współpracuje z czujnikami i innymi elementami, które montuje się, np. w cysternach czy na zakładowych stacjach paliwowych. W efekcie pozwala analizować zużycie poszczególnych działów i optymalizować koszty działalności.

Terminal paliwowy z z systemem zarządzania

Zalety

Dane techniczne

 1. W celu użytkowania terminala używamy karty użytkownika.
 2. Logujemy pojazd w zależności od ustawień terminala. Wprowadzamy przebieg, potwierdzamy przebieg, zapisujemy.
 3. W tym momencie jest wysłany sygnał do nalewaka. Możemy go unieść i rozpocząć tankowanie. Po zakończeniu tankowania odkładamy pistolet. Czekamy.
 4. System może się wylogować samodzielnie lub możemy się z niego wylogować sami.

Instrukcja wideo

 

 1. Po zakończeniu rozładunku paliwa z cysterny dostajemy wydruk z informacją o zatankowanych ilościach.
 2. Następnie wprowadzamy przycisk F1, logujemy kartę użytkownika obecnego przy tankowaniu i wprowadzamy ilość zatankowanego oleju napędowego.
 3. Potwierdzamy dostawę – dostawa paliwa zakończona.

 

Instrukcja wideo

 

 1. Do tego celu nie potrzebujemy żadnej karty.
 2. Na terminalu wciskamy przycisk F4. Wyświetlają nam się aktualne informacje o terminalu: numer oprogramowania, wersja oprogramowania, numer terminala.
 3. Sposób połączenia: pierwsza ikona informuje nas o połączeniu GSM, druga ikona o aktywnym połączeniu LAN, względnie o połączeniu Wi-Fi.
 4. Kolejne ikony strzałki góra/dół informują nas o istniejącej transmisji danych. Ostatnia ikona zbiornika informuje nas, czy została dokonana synchronizacja danych.
 5. Kolejne informacje dotyczą lokalizacji zbiornika, długości, szerokości geograficznej, ustawionego czasu, ilości wgranych kart do terminala oraz ilości ostatnio wytankowanego oleju napędowego.
 6. Kolejne ikony informują nas o ilości oleju napędowego w zbiorniku, o temperaturze oleju napędowego oraz o ilości wytankowanego oleju napędowego od początku użytkowania zbiornika.
 

Instrukcja wideo

   
 1. W celu wejścia w ustawienia terminala niezbędna jest karta administracyjna oraz karta użytkownika.
 2. Logujemy się przy pomocy karty administracyjnej, a następnie karty użytkownika. Dzięki temu pojawia nam się ikona wcześniej niewidoczna: „F3 – ustawienia”.
 3. Wyświetlają nam się informacje o zalogowanym czytniku oraz informacje dotyczące ustawień terminala.
 4. Pod przyciskiem F2 znajdują się ustawienia dotyczące czasów logowania oraz wylogowywania przed i po zakończeniu operacji, a także informacje o: zmianie powodującej zapis, dźwięku przy naciskaniu klawiszy i dwustopniowym logowaniu.
 5. Jeżeli chcemy zmienić dane pole, poruszamy się strzałkami góra/dół. Wprowadzamy nowe dane po zaznaczeniu wybranego wiersza, a następnie potwierdzamy przyciskiem „OK” chęć zapisu utworzonej zmiany.
 6. Kolejne istotne informacje pod przyciskiem F3 dotyczą wyświetlanych informacji na terminalu o: poziomie zatankowanych litrów, liczniku, zalogowanym pojeździe, zalogowanym użytkowniku itd.
 7. Jeżeli dokonamy zmiany, przesuwając i zaznaczając dane pole wiersza, zmiany dokonujemy przesuwając strzałki lewo/prawo.
 8. Jeśli chcemy zapisać zmianę, potwierdzamy przyciskiem „OK” dwukrotnie.
 9. Bardzo ważnymi ustawieniami są ustawienia F4 do podłączenia Wi-Fi lub połączenia LAN. Po wyszukaniu Wi-Fi wybieramy pozycję, określamy hasło lub przechodzimy do F4, do połączenia LAN, gdzie również ustalamy parametry naszego przyłącza.
 10. Do ustawienia połączenia GSM wykorzystujemy przycisk F8. Poprawnie zainstalowana karta z przypisanym PINem wyświetli nam informację „Kod prawidłowy, karta SIM jest gotowa”.
 11. Pozostałe opcje serwisowe służą do ustawień sondy i kalibracji przepływomierza. Zostawiamy je do obsługi dla wyspecjalizowanego serwisu.

 

Instrukcja wideo